Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Thông báo về họp Khoa đầu năm Tân Sửu

BCN Khoa Lịch sử kính thông báo đến quý Thầy Cô lịch họp CB toàn Khoa đầu năm Tân Sửu:

Nội dung: gặp mặt nhân dịp năm mới và triển khai một số công việc của đơn vị

Thời gian: Từ 8h30

Địa điểm: VP Khoa Lịch sử

Thành phần: Toàn thể CB Khoa.

 

                                                                                                                                                BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Người đăng: Khoa Lịch sử