Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Thông báo về Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Khoa học lần thứ XV

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Khoa học lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành vào ngày 24 và 25/6/2020.

Cụ thể:

- Phiên trù bị: từ 15h ngày 24 tháng 6 năm 2020

- Phiên chính thức: khai mạc vào lúc 7h ngày 25 tháng 6 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường A1

Thành phần Đảng viên chi bộ Khoa Lịch sử tham dự: gồm các đồng chí Nguyễn Văn Đăng, Hoàng Văn Hiển, Dương Quang Hiệp, Nguyễn Văn Quảng, Lê Thị Anh Đào, Trần Thị Tâm, Trần Thị Hợi, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Mai Văn Được, Nguyễn Thu Hằng, Lê Nam Trung Hiếu, Nguyễn Chí Ngàn.

Lưu ý: Đại biểu tham dự phải mang theo thẻ Đảng viên để biểu quyết trong Đại hội. 

                                           CHI ỦY CHI BỘ KHOA LỊCH SỬ 

Người đăng: Khoa Lịch sử