Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lịch sử

Thông báo về kế hoạch bảo vệ KLTN K40

1-  Thời gian nộp KLTN: từ 15-18/6/2020. Sinh viên nộp 3 bản in bìa mềm cho HĐ bảo vệ (Chủ tịch, phản biện, hướng dẫn) tại cô Phạm Thị Nga. Sau khi bảo vệ xong, sinh viên in 03 bản bìa cứng (theo quy định) cho Giảng viên hướng dẫn, Giảng viên phản biện và Phòng Tư liệu Khoa; kèm theo giấy xác nhận đã chỉnh sửa của GV hướng dẫn nộp cho Khoa.

- Thời gian bảo vệ KLTN:

+ Ngành Đông phương học: Từ 7h15 ngày 22/6/2020

+ Ngành Lịch sử: Từ 7h30 ngày 23/6/2020

2. Thời gian nộp BCTN: từ 15-18/6/2020. Sinh viên nộp 02 bản bìa cứng (theo quy định): 1 cho GVHD, 1 cho Bộ môn.

Lưu ý: Nộp file mềm KLTN qua email: giaovukls@gmail.com sau khi đã chỉnh sửa

 

                                                                                                                                GIÁO VỤ KHOA LỊCH SỬ

Người đăng: Khoa Lịch sử