Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Tải file Đào tạo Sau đại học Nghiên cứu sinh Chương trình đào tạo

Các file trong chủ đề này
Loại file: pdf Hóa phân tích
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 257
Loại file: pdf Vật lý chất rắn
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 288
Loại file: pdf Văn học Việt Nam
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 253
Loại file: pdf Sinh lý học thực vật
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 265
Loại file: pdf Sinh lý người và động vật
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 243
Loại file: pdf Ngôn ngữ học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 254
Loại file: pdf Lịch sử Việt Nam
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 246
Loại file: pdf Lịch sử thế giới
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 237
Loại file: pdf Khoa học máy tính
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 268
Loại file: pdf Dân tộc học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 245
Loại file: pdf Đại số và lý thuyết số
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 247
Loại file: pdf Công nghệ sinh học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 283
Loại file: pdf Hóa lý thuyết và hóa lý
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 238
Loại file: pdf Hóa hữu cơ
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 246
Loại file: pdf Quản lý tài nguyên và môi trường
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 268
Loại file: pdf Địa chất học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 238
Chương trình khung đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành địa chất
Ngày gửi: 31-10-2016. Số lần tải: 130
Loại file: rar Chương trình khung đào tạo Tiến sĩ Khoa học máy tính
Ngày gửi: 31-10-2016. Số lần tải: 149
Loại file: xls Các học phần trong chương trình đào tạo Tiến sĩ
Ngày gửi: 31-10-2016. Số lần tải: 149

Đang trực tuyến
  • Khách: 1
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 38,037
  • Thành viên mới nhất: diemmy

  • Số lượt truy cập:

--- A D V E R T I S E M E N T
(click here) ---Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---
Trang bao cong nghe huu ichmua bán nhà đất nam từ liêm