Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Tải file Đào tạo Sau đại học Nghiên cứu sinh Chương trình đào tạo

Các file trong chủ đề này
Loại file: pdf Hóa phân tích
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 227
Loại file: pdf Vật lý chất rắn
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 251
Loại file: pdf Văn học Việt Nam
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 220
Loại file: pdf Sinh lý học thực vật
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 232
Loại file: pdf Sinh lý người và động vật
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 212
Loại file: pdf Ngôn ngữ học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 218
Loại file: pdf Lịch sử Việt Nam
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 219
Loại file: pdf Lịch sử thế giới
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 202
Loại file: pdf Khoa học máy tính
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 232
Loại file: pdf Dân tộc học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 213
Loại file: pdf Đại số và lý thuyết số
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 216
Loại file: pdf Công nghệ sinh học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 242
Loại file: pdf Hóa lý thuyết và hóa lý
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 208
Loại file: pdf Hóa hữu cơ
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 214
Loại file: pdf Quản lý tài nguyên và môi trường
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 233
Loại file: pdf Địa chất học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 204
Chương trình khung đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành địa chất
Ngày gửi: 31-10-2016. Số lần tải: 108
Loại file: rar Chương trình khung đào tạo Tiến sĩ Khoa học máy tính
Ngày gửi: 31-10-2016. Số lần tải: 125
Loại file: xls Các học phần trong chương trình đào tạo Tiến sĩ
Ngày gửi: 31-10-2016. Số lần tải: 125

Đang trực tuyến
  • Khách: 5
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 37,782
  • Thành viên mới nhất: Dichthuathn

  • Số lượt truy cập:

--- A D V E R T I S E M E N T
(click here) ---Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---