Thanhh toán học phí trực tuyến

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Esuhai


Tải file Khoa học công nghệ Kế hoạch KH&CN hàng năm

Các file trong chủ đề này
Cấp ĐHH - Phiếu đề xuất
Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế
Ngày gửi: 04-05-2017. Số lần tải: 526
Loại file: pdf Cấp Bộ - Đề cương thuyết minh nhiệm vụ Quỹ gen
Đề cương thuyết minh nhiệm vụ Quỹ gen cấp Bộ theo biểu mẫu A7a-TMBT-NVQG, phụ lục 4 tại Thông tư 18/2014/TT-BKHCN ngày 16/6/2014 của Bộ KH&CN
Ngày gửi: 03-04-2017. Số lần tải: 649
Loại file: doc Cấp Bộ - Biểu mẫu Chương trình KHCN cấp Bộ
Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GD&ĐT
Ngày gửi: 16-04-2019. Số lần tải: 594
Loại file: doc Cấp Bộ - Phiếu đề xuất DA SXTN cấp Bộ
Phiếu đề xuất dự án SXTN cấp Bộ theo mẫu 1, phụ lục I tại Quyết định 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ GD&ĐT
Ngày gửi: 03-04-2017. Số lần tải: 454
Loại file: doc Cấp Bộ - Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ
Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ theo mẫu 1, phụ lục I của Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ GD&ĐT
Ngày gửi: 02-03-2016. Số lần tải: 987
Cấp Nghị định thư - Đề cương đề xuất nhiệm vụ KHCN theo NDT
Đề cương đề xuất nhiệm vụ HTQT về KHCN theo Nghị định thư theo mẫu 1, phụ lục I của Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ KH&CN.
Ngày gửi: 03-04-2017. Số lần tải: 531
Loại file: doc Cấp quốc gia - Các biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia
Các biểu mẫu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước theo Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ KH&CN
Ngày gửi: 03-04-2017. Số lần tải: 546
Loại file: doc Cấp tỉnh - Phiếu đề xuất đề tài, dự án
Ngày gửi: 22-04-2019. Số lần tải: 2
Danh mục đề xuất đề tài cấp ĐHH
Danh mục đề xuất đề tài cấp ĐHH
Ngày gửi: 02-03-2016. Số lần tải: 953
Danh mục đề xuất đề tài cấp Bộ
Danh mục đề xuất đề tài cấp Bộ
Ngày gửi: 02-03-2016. Số lần tải: 883
Danh mục đề xuất đề tài cấp Nghị định thư
Danh mục đề xuất đề tài cấp Nghị định thư
Ngày gửi: 14-04-2017. Số lần tải: 453
Danh mục đề xuất đề tài cấp Quốc gia
Danh mục đề xuất đề tài cấp Quốc gia
Ngày gửi: 14-04-2017. Số lần tải: 439
Danh mục đề xuất DA SXTN cấp Bộ
Danh mục đề xuất DA SXTN cấp Bộ
Ngày gửi: 03-04-2017. Số lần tải: 452
Loại file: doc Danh mục đề xuất hội nghị, hội thảo
Danh mục đề xuất tổ chức hội nghị, hội thảo của đơn vị
Ngày gửi: 03-04-2017. Số lần tải: 539
Danh mục các hoạt động KHCN cấp cơ sở
Tổng hợp danh mục đề xuất các hoạt động KHCN cấp cơ sở
Ngày gửi: 02-03-2016. Số lần tải: 976
Danh mục sản phẩm liên quan
Danh mục các sản phẩm KHCN đã công bố liên quan đến đề tài đề xuất thực hiện
Ngày gửi: 07-04-2017. Số lần tải: 564
Loại file: pdf Danh mục tạp chí tính điểm công trình phong học hàm GS, PGS
Văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu hướng dẫn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2016 của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước.
Ngày gửi: 13-04-2017. Số lần tải: 672
Loại file: doc Phụ lục - Bảng phân loại nhóm ngành
Bảng phân loại nhóm ngành khoa học và công nghệ
Ngày gửi: 07-01-2015. Số lần tải: 1233Đang trực tuyến
  • Khách: 4
  • Thành viên: publishers
  • Tổng số thành viên: 42,345
  • Thành viên mới nhất: lantuticare

  • Số lượt truy cập:

Dịch vụ SEOđào tạo seothiet bi dien sinothiet bi dien lsDịch vụ SEOCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---