may bien apmay nen khimay phat dien

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Tải file LUẬT

Các file trong chủ đề này
Loại file: rar Bộ Luật Dân sự năm 2015
Ngày gửi: 04-10-2016. Số lần tải: 46
Loại file: doc Luật Công đoàn 2012
Ngày gửi: 23-07-2012. Số lần tải: 704
Loại file: doc Luật Giáo dục Đại học 2012
Ngày gửi: 23-07-2012. Số lần tải: 719
Loại file: doc Luật Lao động 2012
Ngày gửi: 23-07-2012. Số lần tải: 715
Loại file: doc Luật BIển Việt Nam năm 2012
Ngày gửi: 23-07-2012. Số lần tải: 689
Loại file: doc Luật Lao động năm 2012
Ngày gửi: 23-07-2012. Số lần tải: 679
Loại file: doc Nghị định 27 Xử lý kỷ luật viên chức
Ngày gửi: 10-05-2012. Số lần tải: 781
Loại file: doc Luật Lưu trữ
Ngày gửi: 10-05-2012. Số lần tải: 749
Loại file: doc Luật đo lường
Ngày gửi: 10-05-2012. Số lần tải: 716
Loại file: doc Luật bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 27-03-2012. Số lần tải: 771
Loại file: doc Luật Tố cáo
Ngày gửi: 23-03-2012. Số lần tải: 736
Loại file: doc Luật khiếu nại
Ngày gửi: 23-03-2012. Số lần tải: 749
Loại file: doc Luật bình đẳng giới
Ngày gửi: 23-03-2012. Số lần tải: 1217
Loại file: doc Luật khám bệnh và chữa bệnh
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày gửi: 04-11-2011. Số lần tải: 791
Loại file: doc Luật tiết kiếm năng lượng
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngày gửi: 29-09-2011. Số lần tải: 922
Loại file: doc Luật Thanh Tra
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật thanh tra,

Ngày gửi: 29-09-2011. Số lần tải: 831
Loại file: doc Luật An Toàn Thực Phẩm
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật an toàn thực phẩm.

Ngày gửi: 29-09-2011. Số lần tải: 864
Loại file: doc Luật Bầu cử 2003
Ngày gửi: 13-04-2011. Số lần tải: 907
Loại file: doc Luật Bầu cử 2001
Ngày gửi: 13-04-2011. Số lần tải: 1079
Loại file: doc Luật Bầu cử 1997
Ngày gửi: 13-04-2011. Số lần tải: 872
Ý tưởng thiết kế cổng trường

Đang trực tuyến
  • Khách: 4
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36,971
  • Thành viên mới nhất: dongvo2212

  • Số lượt truy cập:

--- A D V E R T I S E M E N T
(click here) ---Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---