Thông báo

HỦY Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo cao học, HK1, Năm học 2020-2021 (Khóa 2019)

-  Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo cao học, HK1, Năm học 2020-2021 (Khóa 2019) sẽ được điều chỉnh về hình thức thi theo công văn số 137/ĐHKH-ĐTSĐH ngày 22/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.

-  Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo sau ngày 28/2/2020.

 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021 KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ