Tin tức

Bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019

Chiều ngày 16/5, Đảng uỷ Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế đã tổ chức lễ bế mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019.

Báo cáo tổng kết tại lớp học, PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã đánh giá về tình hình tổ chức lớp học, tình hình học tập của các học viên, nội dung và kết quả học tập. Theo đó, nhiều học viên hiểu biết sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, sự lãnh đạo của chi bộ, Đảng bộ đối với đơn vị và Nhà trường nói riêng. Nhiều học viên đã liên hệ chặt chẽ và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đơn vị, nêu lên cảm nghĩ, hành động của mình và những đề xuất đối với chi bộ, Đảng bộ trong việc lãnh đạo đơn vị nói chung và công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới trong giai đoạn hiện nay.

Kết quả các bài thu hoạch được đánh giá cao, số lượng bài thu hoạch được xếp loại giỏi chiếm gần 75%. Tổng số danh sách các chi bộ giới thiệu đề nghị tham gia học tập là 137 học viên, học tập viết bài thu hoạch là 118 học viên trong đó: Giỏi 74,6%; Khá 16,1%; Đạt 8.5%; Không Đạt 0.8%.

Tiếp đó, PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng và PGS.TS. Hà Văn Hành, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng đã trao chứng chỉ hoàn thành lớp học cho các học viên.

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng và PGS.TS. Hà Văn Hành, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng trao chứng chỉ hoàn thành lớp học cho các học viên

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp