Tin tức

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ trọng điểm “ Nghiên cứu tách chiết Fucoidan đạt tiêu chuẩn thương mại từ một số loài rong nâu ở Thừa Thiên Huế” do PGS.TS Trần Thị Văn Thi, làm chủ nhiệm đề tài

Chiều ngày 13/10, tại phòng họp G13 - Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài cấp Bộ trọng điểm “ Nghiên cứu tách chiết Fucoidan đạt tiêu chuẩn thương mại từ một số loài rong nâu ở Thừa Thiên Huế” do PGS.TS Trần Thị Văn Thi, Phó trưởng Khoa Hóa làm chủ nhiệm đề tài. 

Tham dự hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài có:

- TS. Trương Quý Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKH Huế, Chủ tịch HĐ;

- PGS.TS Nguyễn Văn Hợp, Trường Đại học Khoa học, Ủy viên thư ký;

- TS. Đặng Văn Khánh, TT Kiểm nghiệm thuốc, Mỹ thẩm , Dược phẩm TT Huế, Ủy viên phản biện;

- TS. Trần Thúc Bình, Trường Đại học Khoa học, Ủy viên phản biện

- ThS. Đỗ Diên, Trường Đại học Khoa học, Ủy viên.

- TS. Trần Xuân Mậu, Trường Đại học Khoa học, Ủy viên.

- TS. Hồ Văn Thành, Trường Cao đẳng Sư phạm TT Huế, Ủy viên.

 Đề tài “ Nghiên cứu tách chiết Fucoidan đạt tiêu chuẩn thương mại từ một số loài rong nâu ở Thừa Thiên Huế” do PGS.TS Trần Thị Văn Thi làm chủ nhiệm gồm các nội dung sau:

  1. Nghiên cứu điều kiện và xây dựng quy trình thích hợp để tách chiết tổng polysaccarit sulfate tinh khiết.
  2. Phân lập fucoidan ( phân đoạn polysaccharide giàu fucose và giàu sulfate)
  3. Định tính và định lượng để đánh giá chất lượng fucoidan, hướng tới tiêu chuẩn thương mại.
  4. Đề xuất quy trình tách chiết fucoidan: thay thế hóa chất ít độc hại, quy trình khả thi trong điều kiện thực tế, sản phẩm được chấp nhận trên thị trường quốc tế với giá thành hợp lý.

 Nghiệm thu đề tài do PGS.TS Trần Thị Văn Thi làm chủ nhiệm đề tài

Kết quả nghiên cứu đề tài đã xây dựng được quy trình mới thích hợp để tách chiết fucoidan, đồng thời tận thu các sản phẩm có giá trị khác như alginate, mannitol, laminaran và chất màu từ bốn loài rong nâu tại TT Huế: Sargassum henslowianum C. Ag. Ex J.Ag., Sargassum heterocystum Mont.,  Sargassum gracile J.Ag., Sargassum polycystum C. Ag và mẫu rong hỗn hợp không phân loài. Đã phân lập được fucoidan với hàm lượng 5,44-8,40% so với hàm khô; Đã định tính, định lượng sản phẩm fucoidan và bước đầu nghiên cứu cấu trúc của sản phẩm fucoidan.

Bi?t Th? Gamuda Gardens,Bi?t Th? Gamuda Gardens,Chung C? 317 Tr??ng Chinh,Chung C? 36 Hong C?u D. Le Pont Dor,Chung C? C3 L V?n L??ng,Chung C? Capital Garden 102 Tr??ng Chinh,Chung C? Dolphin Plaza M? ?nh,Chung C? D. PALAIS DE LOUIS,Chung C? D??ng N?i Xun Mai Sparks Tower,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Ecolife Capitol L V?n L??ng,Chung C? Gamuda Gardens,Chung C? Goldmark City 136 H? Tng M?u,chung c? gold season 47 nguy?n tun,chung c? gold season,Chung C? GoldSeason 47 Nguy?n Tun,Chung C? GoldSilk Complex,Chung C? H?i ??ng City HD Mon City,CHUNG C? HA BNH GREEN CITY,Chung C? Hoa?ng Tha?nh Tower,Chung C? Home City Trung Knh,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Imperial Plaza 360 Gi?i Phng,Chung C? Mandarin Garden,Chung C? MBLand 219 Trung Knh,Chung C? Modern Interior 41 L V?n L??ng,Chung C? Mulberry Lane,Chung C? Nam ??ngTower Sunrise Tower 187 Ty S?n,Chung C? Park Hill Times City,Chung C? Seasons Avenue,Chung C? Sky City 88 Lng H?,Chung C? Th?ch Bn ,Chung C? The Artemis,Chung C? The Legend Tower 109 Nguy?n Tun,Chung C? The Two Residence,Chung C? The Two Residence,Chung C? Times City,Chung C? Valencia Garden,Chung C? Vinhomes Nguy?n Ch Thanh,Khu ? Th? The Manor Central Park,Khu ? Th? The Manor Central Park,Ti?u Khu PARK VIEW RESIDENCE,chung c? HDI sunrise,vinhomes dragon bay H? Long,vinhomes dragon bay,VINHOMES GARDENIA C?U DI?N,D? n Vinhomes Dragon Bay H? Long, Imperia Sky Garden, Chung c? The Golden Palm L V?n L??ng, d? n tn hong minh tr?n duy h?ng, chung c? riverside garden 349 v? tng phan, chung c? the link ciputra
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp