Tin tức

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông nghiệp phục vụ cho định hướng phát triển nông nghiệp 4.0, tỉnh Quảng Bình”

Ngày 25/12/2023Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông nghiệp phục vụ cho định hướng phát triển nông nghiệp 4.0, tỉnh Quảng Bình” do PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn chủ nhiệm nhiệm vụ; PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên Hội đồng Khoa học nghiệm thu cấp cơ sở và nhóm thực hiện nhiệm v

Mục tiêu của nhiệm vụ là ứng dụng địa không gian và trí tuệ nhân tạo để đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Quảng Bình; Xây dựng khung cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển nông nghiệp 4.0; Xây dựng khung ứng dụng nông nghiệp thông minh; Xây dựng mô hình điển hình về nông nghiệp 4.0 cho cơ sở nuôi tôm; Đề xuất một số định hướng phát triển nông nghiệp 4.0 cho tỉnh Quảng Bình.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Nhiệm vụ được thực hiện từ tháng 8 năm 2022 đến naykết quả nghiên cứu cơ bản hoàn thành theo thuyết minh, kế hoạch đã được phê duyệt, cụ thểThu thập thông tin, xử lý số liệu, phân tịch thông tin tài liệu, dữ liệu; Nghiên cứu ng dụng công nghệ địa không gian đánh giá tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh Quảng Bình; Xây dựng khung cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển nông nghiệp 4.0 tỉnh Quảng Bình; Xây dựng khung ứng dụng nông nghiệp thông minh tỉnh Quảng Bình; Xây dựng mô hình diển hình về nông nghiệp 4.0 cho cơ sở nuôi tôm tỉnh như: Ứng dụng hệ thống IoT cho việc nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; Xây dựng hệ thống trợ lý ảo thông minh QBSA hỗ trợ người dùng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại Quảng Bình.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Khoa học đánh giá cao tinh thần nghiên cứu của cơ quan chủ trì và nhóm nghiên cứu, đồng thời tham gia đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn để báo cáo nhiệm vụ hoàn thiện hơn.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề nghị cơ quan chủ trì cần chỉnh sửa báo cáo theo các nội dung mà nhiệm vụ được phê duyệt. Đồng thời tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng nhằm hoàn thiện nhiệm vụ, tiến tới nghiệm thu cấp tỉnh.


Một số hình ảnh buổi nghiệm thu:

Sở KHCN Quảng Bình

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp