máy lọc nước karofiMáy biến ápMáy nén khíMáy phát điện


Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (HỆ CỬ NHÂN - 4 NĂM, HỆ KỸ SƯ, KIẾN TRÚC SƯ - 5 NĂM)

STT Mã ngành Ngành đào tạo Số tín chỉ Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra Ghi chú
1 D460101
Toán học 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
2 D460112 Toán ứng dụng 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
3 D440102 Vật lý học 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
4 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 150 Xem chi tiết Xem chi tiết  
5 D440112 Hóa học 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
6 D480201 Công nghệ thông tin 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
7 D440201 Địa chất học 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
8 D520501 Kỹ thuật địa chất 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
9 D520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
10 D440217 Địa lý tự nhiên 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
11 D420101 Sinh học 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
12 D420201 Công nghệ sinh học 150 Xem chi tiết Xem chi tiết  
13 D440301 Khoa học môi trường 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
14 D580102 Kiến trúc 150 Xem chi tiết Xem chi tiết  
15 D220330 Văn học 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
16 D220320 Ngôn ngữ học 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
17 D220104 Hán - Nôm 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
18 D320101 Báo chí 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
19 D220310 Lịch sử 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
20 D220213 Đông phương học 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
21 D760101 Công tác xã hội 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
22 D310301 Xã hội học 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
23 D220301 Triết học 123 Xem chi tiết Xem chi tiết  
24 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 120 Xem chi tiết Xem chi tiết  
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1. Các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

TT

Mã số chuyên ngành Chuyên ngành Chương trình đào tạo Đề cương chi tiết 
1 60220120 Lý luận văn học Chi tiết Chi tiết
2 60220121 Văn học Việt Nam Chi tiết Chi tiết
3 60220240 Ngôn ngữ học Chi tiết Chi tiết
4 60220301 Triết học Chi tiết Chi tiết
5 60220311 Lịch sử thế giới Chi tiết Chi tiết
6 60220313 Lịch sử Việt Nam Chi tiết Chi tiết
7 60310310 Dân tộc học Chi tiết Chi tiết
8 60420114 Sinh học thực nghiệm Chi tiết Chi tiết
9 60420120 Sinh thái học Chi tiết Chi tiết
10 60420103 Động vật học Chi tiết Chi tiết
11 60420201 Công nghệ sinh học Chi tiết Chi tiết
12 60440104 Vật lý chất rắn Chi tiết Chi tiết
13 60440109 Quang học Chi tiết Chi tiết
14 60440113 Hóa vô cơ Chi tiết Chi tiết
15 60440114 Hóa hữu cơ Chi tiết Chi tiết
16 60440118 Hóa phân tích Chi tiết Chi tiết
17 60440119 Hóa lý thuyết và hóa lý Chi tiết Chi tiết
18 60440301 Khoa học môi trường Chi tiết Chi tiết
19 60460106 Lý thuyết xác suất & thống kê toán học Chi tiết Chi tiết
20 60460112 Toán ứng dụng Chi tiết Chi tiết
21 60480101 Khoa học máy tính Chi tiết Chi tiết
22 60440220 Địa lý tài nguyên và môi trường Chi tiết Chi tiết
23 60440201 Địa chất học Chi tiết Chi tiết
24 60850101 Quản lý Tài nguyên và môi trường Chi tiết Chi tiết
25  60580102 Kiến trúc Chi tiết Chi tiết
26  60520501 Kỹ thuật địa chất Chi tiết Chi tiết

2. Các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ

TT Mã số chuyên ngành Chuyên ngành Chương trình đào tạo Đề cương chi tiết
1 62 44 01 18 Hóa phân tích Chi tiết Chi tiết
2 62 44 01 14 Hóa hữu cơ Chi tiết Chi tiết
3 62 44 01 19 Hóa lý thuyết và hóa lý Chi tiết Chi tiết
4 62 44 01 04 Vật lý chất rắn Chi tiết Chi tiết
5 62 44 01 09 Quang học Chi tiết Chi tiết
6 62 42 01 12 Sinh lý học thực vật Chi tiết Chi tiết
7 62 42 01 04 Sinh lý học người và động vật Chi tiết Chi tiết
8 62 22 03 13 Lịch sử Việt Nam Chi tiết Chi tiết
9 62 22 03 11 Lịch sử thế giới Chi tiết Chi tiết
10 62 31 03 10 Dân tộc học Chi tiết Chi tiết
11 62 22 01 21 Văn học Việt Nam Chi tiết Chi tiết
12 62 22 02 40 Ngôn ngữ học Chi tiết Chi tiết
13 62 46 01 04 Đại số và lý thuyết số Chi tiết Chi tiết
14 62 48 01 01 Khoa học máy tính Chi tiết Chi tiết
15 62 85 01 01 Quản lý TN & MT Chi tiết Chi tiết
16 62 42 02 01 Công nghệ sinh học Chi tiết Chi tiết
17 62 44 02 01 Địa chất học Chi tiết Chi tiết

Đang trực tuyến
  • Khách: 5
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 37,061
  • Thành viên mới nhất: zuzujy1

  • Số lượt truy cập:

--- A D V E R T I S E M E N T
(click here) ---Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---