Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Thứ hai, 01-03-2021
14:00
Nội dung Lãnh đạo Trường làm việc với Tập thể lãnh đạo Khoa Sinh học
Thành phần Ban Giám hiệu; Trưởng phòng TC&HC; Trưởng, Phó trưởng khoa và Chi ủy Khoa Sinh học
Địa điểm Phòng họp Nhà A
Người chủ trì Hiệu trưởng
15:30
Nội dung Họp Hội đồng tuyển dụng Trường (V/v xem xét gia hạn học tập và xét kéo dài tập sự cho viên chức)
Thành phần Thành viên Hội đồng tuyển dụng Trường theo Quyết định của Hiệu trưởng
Địa điểm Phòng họp Nhà A
Người chủ trì Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba, 02-03-2021
Thứ tư, 03-03-2021
Thứ năm, 04-03-2021
Thứ sáu, 05-03-2021
Thứ bảy, 06-03-2021
Chủ nhật, 07-03-2021

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Thứ hai, 08-03-2021
Thứ ba, 09-03-2021
Thứ tư, 10-03-2021
Thứ năm, 11-03-2021
Thứ sáu, 12-03-2021
Thứ bảy, 13-03-2021
Chủ nhật, 14-03-2021