Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
19-10-2020
09:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học (đợt 2) năm 2020 PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
Thứ ba
20-10-2020
14:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy
15:00 Họp Đảng ủy Các đồng chí Đảng ủy viên Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy
Thứ tư
21-10-2020
08:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (đợt năm 2020):
* 08g00 - 08g45: Hội đồng số 08;
* 08g45 - 09g30: Hội đồng số 03;
* 09g30 - 10g15: Hội đồng số 04;
* 10g15 - 11g00: Hội đồng số 07.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1433/QĐ-ĐHH ngày 29/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
08:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (đợt năm 2020):
* 08g00 - 08g45: Hội đồng số 13;
* 08g45 - 09g30: Hội đồng số 05;
* 09g30 - 10g15: Hội đồng số 14;
* 10g15 - 11g00: Hội đồng số 12.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1433/QĐ-ĐHH ngày 29/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
14:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (đợt năm 2020):
* 14g00 - 14g45: Hội đồng số 09;
* 14g45 - 15g30: Hội đồng số 01.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1433/QĐ-ĐHH ngày 29/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.
Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
14:00 [Đại học Huế] Họp Hội đồng tư vấn xét chọn nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế (đợt năm 2020):
* 14g00 - 14g45: Hội đồng số 02;
* 14g45 - 15g30: Hội đồng số 06;
* 15g30 - 16g15: Hội đồng số 11.
- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1433/QĐ-ĐHH ngày 29/9/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Trưởng nhóm nghiên cứu và các thành viên;
- Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ quản nhóm nghiên cứu.
Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Chủ tịch Hội đồng
Thứ năm
22-10-2020
08:00 [Đại học Huế] Họp bàn kế hoạch triển khai Học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020 – 2021 Đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ PGĐ Huỳnh Văn Chương
08:00 [Đại học Huế] Lãnh đạo Đại học Huế tiếp công dân - PGĐ Trương Quý Tùng;

- Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban TTPC.
Phòng tiếp công dân, số 03 Lê Lợi PGĐ Trương Quý Tùng
14:00 Họp bàn về biên soạn và xuất bản giáo trình đại học Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu (PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền, Phó Hiệu trưởng), Trưởng phòng ĐTĐH&CTSV, Trưởng phòng TC&HC, Trưởng các Khoa. Phòng họp Nhà A PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng
16:00 [Đại học Huế] Họp Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế về công tác quy hoạch nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2022-2027 Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa V Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ Bí thư Đoàn Đại học Huế
Thứ sáu
23-10-2020
14:00 [Đại học Huế] Hội nghị Giao ban Đại học Huế, Quý IV năm 2020 Hiệu trưởng Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế
Thứ bảy
24-10-2020
         
Chủ nhật
25-10-2020
         

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Thứ hai
26-10-2020
14:00 [Đại học Huế] Triển lãm sản phẩm khoa học trong công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao trong Chương trình Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020 PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế - Trưởng ban Tổ chức
14:00 Họp Tập thể lãnh đạo Trưởng mở rộng Ban Thường vụ Đảng úy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Trưởng phòng Tổ chức và Hành chính Phòng họp Nhà A Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
Thứ ba
27-10-2020
07:00 [Đại học Huế] Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2020
Chủ đề: “Công nghệ sinh học: Từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
(cả ngày)
PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng số 01 Điện Biên Phủ Giám đốc Đại học Huế - Trưởng ban Tổ chức
08:00 [Đại học Huế] Tiểu ban Hóa lý thuyết và hóa lý xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 10 năm 2020
- Thành viên Tiểu ban Hóa lý thuyết và hóa lý xét tuyển theo Quyết định số 63/QĐ-HĐTSSĐH ngày 15/10/2020 của Giám đốc Đại học Huế;
- Đại diện lãnh đạo Ban Đào tạo và Công tác sinh viên và chuyên viên phụ trách;
- Ứng viên.
Phòng họp Nhà A Chủ tịch Hội đồng
14:00 Họp Hội đồng tuyển dụng Trường (xét hết tập sự cho viên chức tuyển dụng năm 2019)
Thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Thứ tư
28-10-2020
08:00 [Đại học Huế] Tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020 - PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh;
- Ủy viên thường trực Hội đồng tuyển sinh;
- Thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.
Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi PGĐ Huỳnh Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh
08:00 Họp Ban tổ chức Lễ khai giảng hệ đào tạo đại học năm học 2020 - 2021
Thành viên Ban tổ chức theo Quyết định của Hiệu trưởng Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng - Trưởng ban
09:30 Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài cấp Trường thực hiện năm 2021 Hiệu trưởng; PGS. TS. Hà Văn Hành - Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng KHCN & HTQT và chuyên viên phụ trách Phòng họp Nhà A Hiệu trưởng
Thứ năm
29-10-2020
08:00 Hội nghị Bầu Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-2025
- Đại biểu mời;
- Thành viên Hội đồng Trường theo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế
Hội trường A1 Hiệu trưởng
Thứ sáu
30-10-2020
         
Thứ bảy
31-10-2020
         
Chủ nhật
01-11-2020
         
Ghi chú: - Những người dự họp tuân thủ quy định an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.
- Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.