Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Ngày Giờ Nội dung
Thứ hai
05-12-2022
08:00

[Đại học Huế] Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
(02 ngày, từ ngày 05-06/12/2022: Sáng 08g00; Chiều 14g00)

Thành phần: - Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;
- Chủ tịch Hội đồng Trường;
- Ban Giám hiệu.

Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Người chủ trì: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

15:00

[Đại học Huế] Họp Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Huế mở rộng

Thành phần: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường

Địa điểm: Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Người chủ trì: Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Đại học Huế

Thứ ba
06-12-2022
08:00

[Đại học Huế] Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
(02 ngày, từ ngày 05-06/12/2022: Sáng 08g00; Chiều 14g00)

Thành phần: - Ban Chấp hành Đảng bộ Trường;
- Chủ tịch Hội đồng Trường;
- Ban Giám hiệu.

Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Người chủ trì: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

16:30

Họp Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024

Thành phần: Đại biểu mời, Ban TTND nhiệm kỳ 2022- 2024, Ban TTND nhiệm kỳ 2020 – 2022, Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Địa điểm: Phòng họp A2.06

Người chủ trì: Lê Văn Tường Lân

Thứ tư
07-12-2022
   
Thứ năm
08-12-2022
08:00

Gặp mặt, chia tay cán bộ nghỉ hưu của Trường

Thành phần: - Hiệu trưởng; lãnh đạo Phòng Tổ chức và Hành chính; Lãnh đạo Khoa Hóa học và cá nhân có quan tâm;
- PGS.TS. Trần Thị Văn Thi, PGS.TS. Hoàng Thái Long – Khoa Hóa học

Địa điểm: Phòng họp A2.06

Người chủ trì: Hiệu trưởng

08:40

Họp Hội đồng tuyển dụng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (V/v Xét ký hợp đồng và xét ký tiếp hợp đồng đối với lao động hợp đồng)

Thành phần: Thành viên Hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng

Địa điểm: Phòng họp A2.06

Người chủ trì: Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

09:00

Làm việc với Công ty TNHH Canvas Gate, Nhật Bản

Thành phần: Hiệu trưởng; PGS. TS, Trần Ngọc Tuyền - Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH&CTSV, Phòng KHCN&HTQT va chuyên viên liên quan.

Địa điểm: Phòng A1.06

Người chủ trì: Hiệu trưởng

09:00

Chương trình Tổng kết Dự án Erasmus+ DVINE (cả ngày, từ 9h00 đến 16h00)

Thành phần: Hiệu trưởng, các thành viên Dự án DVINE của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Người chủ trì: Hiệu trưởng Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế

10:00

Họp Hội đồng tự đánh giá Trường (lần 2)

Thành phần: Hội đồng tự đánh giá (theo QĐ số 849/QĐ-ĐHKH ngày 30/9/2022)

Địa điểm: Phòng họp A2.06

Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng theo QĐ

13:30

Tổ chức hoạt động trải nghiệm và đinh hướng nghề nghiệp dành cho học sinh Trường THPT Hương Vinh

Thành phần: Theo Kế hoạch số 1186/KH-ĐHKH ngày 01 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Trường Đai học Khoa học, Đại học Huế, số 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế

Người chủ trì: PGS. TS. Trần Ngọc Tuyền

14:00

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở NCS Phan Thị Lệ Thủy, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Thành phần: Theo Quyết định số 984/QĐ-ĐHKH ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Hiệu Trưởng, cán bộ và học viên quan tâm.

Địa điểm: Phòng Đa năng KH203, Nhà K

Người chủ trì: Chủ tịch Hội đồng theo QĐ

15:30

Họp Hội đồng tư vấn thanh lý đề tài KHCN cấp Đại học Huế do ThS. Nguyến Chí Ngàn , Khoa Lịch sử làm chủ nhiệm.

Thành phần: Theo QĐ số 1800/QĐ - ĐHH ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Giám đốc Đại học Huế và các cán bộ có quan tâm

Địa điểm: Phòng họp A206

Người chủ trì: PGS.TS.Võ Thanh Tùng

Thứ sáu
09-12-2022
08:30

Chương trình Tổng kết Dự án Erasmus+ DVINE

Thành phần: - Đại diện các đối tác dự án từ Đại học Khoa học Ứng dụng Diak (Phần Lan); Đại học Gazi (Thổ Nhĩ Kỳ); Đại học VID (Na Uy); Trường cao đẳng St. Xavier (Nepal); Trường Điều dưỡng Lalitpur (Nepal); Trường Đại học Y – Dược và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (Việt Nam).
- Đại diện Lãnh đạo các Phòng: KHCN&HTQT, ĐTĐH&CTSV, Khảo thí và BĐCLGD, TC&HC, KH, TC & CSVC và khách mời.
- Khoa Xã hội học và Công tác xã hội: Ban chủ nhiệm Khoa, thành viên dự án, giảng viên và sinh viên.

Địa điểm: Hội trường A1 - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Người chủ trì: Hiệu trưởng

Thứ bảy
10-12-2022
   
Chủ nhật
11-12-2022
   

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Ngày Giờ Nội dung
Thứ hai
12-12-2022
   
Thứ ba
13-12-2022
   
Thứ tư
14-12-2022
   
Thứ năm
15-12-2022
   
Thứ sáu
16-12-2022
   
Thứ bảy
17-12-2022
   
Chủ nhật
18-12-2022
   
Ghi chú: - Để đảm bảo an toàn trang thiết bị và thực hiện tốt công tác PCCC, PCBL, tiết kiệm điện, nước, đề nghị các đơn vị tắt điện, khóa nước, kiểm tra và khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi phòng làm việc, phòng thí nghiệm và phòng học tập.
- “Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước, vệ sinh môi trường học đường” của Trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất tại các đơn vị.