Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Tải file Đào tạo Sau đại học Cao học Các mẫu văn bản trong quá trình học tập

Các file trong chủ đề này
Loại file: doc Đơn xin gia hạn thời gian học tập
Ngày gửi: 11-10-2017. Số lần tải: 123
Loại file: doc Đơn xin cấp bảng điểm đào tạo
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 319
Loại file: doc Đơn đăng ký luận văn
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 284
Loại file: doc Đơn xin đổi đề tại luận văn
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 293
Loại file: doc Đơn xin gia hạn bảo vệ
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 333
Loại file: doc Đơn xin ngừng học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 324
Loại file: doc Đơn xin học lại
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 287
Loại file: doc Đơn phúc tra điểm
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 275
Loại file: doc Đơn xin thi lại
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 277
Loại file: doc Đơn xin hoãn thi
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 266
Loại file: doc Đơn xin miễn kinh phí đào tạo
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 278
Loại file: doc Đơn xin xác nhận học viên
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 284
Loại file: doc Đơn xin chuyển đổi ngành học
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 299
Loại file: doc Đơn xin bổ túc kiến thức
Ngày gửi: 02-11-2016. Số lần tải: 277Đang trực tuyến
  • Khách: 3
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 39,562
  • Thành viên mới nhất: phanthaoly

  • Số lượt truy cập:
Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---