Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Tải file Đào tạo Đại học Mẫu đơn liên quan đến đăng ký học phần

Các file trong chủ đề này
Loại file: pdf Đơn xin đăng ký học phần
Ngày gửi: 09-02-2015. Số lần tải: 3908
Loại file: pdf Đơn xin đăng ký học phần trễ hạn
Ngày gửi: 17-02-2016. Số lần tải: 6073
Loại file: pdf Đơn xin điều chỉnh đăng ký học phần
Ngày gửi: 17-02-2016. Số lần tải: 2410
Loại file: pdf Đơn xin chuyển đổi học phần
Ngày gửi: 09-02-2015. Số lần tải: 2538
Loại file: pdf Đơn xin hủy tích lũy học phần
Ngày gửi: 09-02-2015. Số lần tải: 1520
Loại file: pdf Đơn xin mở lớp học phần
Ngày gửi: 09-02-2015. Số lần tải: 2278
Loại file: pdf Đơn xin mở lớp học phần trong học kỳ hè (học kỳ 3)
Ngày gửi: 03-08-2015. Số lần tải: 1030
Loại file: pdf Đơn xin rút học phần
Ngày gửi: 09-02-2015. Số lần tải: 2675

Đang trực tuyến
  • Khách: 4
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 37,617
  • Thành viên mới nhất: koruru43

  • Số lượt truy cập:

--- A D V E R T I S E M E N T
(click here) ---Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---