Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Danh sách ngân hàng đề thi/câu hỏi thi (Cập nhật 04/2017) (25-04-2016)

Tải danh sách ngân hàng đề tại đây


Danh sách ngân hàng đề thi/câu hỏi thi (Cập nhật 06/2015) (03-06-2015)


Danh sách ngân hàng đề thi/câu hỏi thi (Cập nhật 1/2015) (07-05-2013)

Tải file tại đây


Quy định tạm thời về tổ chức thi kết thúc học phần bậc đại học hệ chính quy (07-12-2012)

Tải quy định tại đây


Danh sách ngân hàng đề thi/câu hỏi thi (Cập nhật 05/01/2013) (06-12-2012)

Tải danh sách tại đây


Danh sách các học phần dự kiến xây dựng ngân hàng đề thi năm học 2012-2013 và biểu mẫu (20-09-2012)

Tải danh sách và biểu mẫu tại đây.


DANH SÁCH NHỮNG HỌC PHẦN ĐÃ CÓ NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI/ĐỀ THI (Cập nhật đến tháng 6/2012) (15-05-2012)


Công văn về quản lý và cung cấp đề thi kết thúc học phần (kèm biểu mẫu) (10-10-2011)


Mẫu danh sách đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm học 2011-2012 (10-10-2011)


Thông báo triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm học 2011 - 2012 (Kèm biểu mẫu)) (10-10-2011)

 


Công văn V/v Nhắc nhở thực hiện xây dựng ngân hàng đề thi/câu hỏi thi (01-03-2011)


Mẫu đăng ký danh sách xây dựng ngân hàng câu hỏi/đề thi năm học 2010-2011 (21-10-2010)


Kết luận của Hiệu trưởng về công tác xây dựng ngân hàng đề thi năm học 2010-2011 (21-10-2010)


Thông báo kinh phí và điều chỉnh quy định xây dựng ngân hàng đề thi (28-09-2010)


Kế hoạch triển khai xây dựng ngân hàng đề thi năm học 2010 -2011 (23-09-2010)


Danh sách học phần xây dựng ngân hàng đề thi-đáp án năm học 2010-2011 (22-09-2010)


Quy định tạm thời về xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần (20-09-2010)
Đang trực tuyến
  • Khách: 5
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 38,619
  • Thành viên mới nhất: nhimxu1190

  • Số lượt truy cập:

--- A D V E R T I S E M E N T
(click here) ---Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---
Sự thật khó tin về Căn hộ Sài Gòn Intelaphạm tấn nghĩa