Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

1. Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2017 - 2018 (16-11-2017)

(Kế hoạch số 247/KH-ĐHKH, ngày 19/9/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây


2. Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng ĐBCLGD (13-11-2017)

(Ban hành kèm theo QĐ số 332/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây


3. Chức năng và nhiệm vụ cán bộ ĐBCLGD tại các đơn vị (13-11-2017)

(Ban hành kèm theo QĐ số 333/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016, của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa họcTải văn bản tại đây


4. Danh sách Hội động và đội ngũ cán bộ ĐBCLGD tại các đơn vị (13-11-2017)


5. Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2015 - 2020 (13-11-2017)

(Ban hành kèm theo QĐ số 32/QĐ-ĐHKH, ngày 02/02/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây


6. Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 - 2018 (13-11-2017)

(Ban hành kèm theo QĐ số 260/QĐ-ĐHKH, ngày 17/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây
Đang trực tuyến
  • Khách: 7
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 39,749
  • Thành viên mới nhất: vincitycenter

  • Số lượt truy cập:
Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---