Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

1. Quy định chấm thi kết thúc học phần bậc đại học chính quy (14-12-2017)

(Ban hành kèm theo QĐ số:322/QĐ-ĐHKH ngày 12/12/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH) Tải văn bản tại đây


2. Quy định xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi/đề thi kết thúc học phần bậc đại học hệ chính quy (24-11-2017)

(Ban hành kèm theo QĐ số: 264/QĐ-ĐHKH, ngày 05/10/2016  của Hiệu trưởng Trường ĐHKH) Tải văn bản tại đây


3. Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần bậc đào tạo sau đại học (15-11-2017)

(Ban hành kèm theo QĐ số: 465/QĐ-ĐHKH, ngày 12/10/2015  của Hiệu trưởng Trường ĐHKH) Tải văn bản tại đây


4. Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần bậc đại học chính quy (15-11-2017)

(Ban hành kèm theo QĐ số: 250/QĐ-ĐHKH, ngày 13/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH)   Tải văn bản tại đây


5. Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Khoa học (09-11-2017)

(Ban hành kèm theo QĐ số: 264/QĐ-ĐHKH, ngày 22/10/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH)     Tải văn bản tại đây         


6. Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học khoa học (09-11-2017)

(Ban hành kèm theo QĐ số: 257/QĐ-ĐHKH, ngày 03/9/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH) Tải văn bản tại đây


7. Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và các hội đồng trực thuộc Trường Đại học Khoa học (09-11-2017)

(Ban hành kèm theo QĐ số: 366/QĐ-ĐHKH, ngày 16/6/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH) Tải văn bản tại đây               

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                

 

 

 

 
Đang trực tuyến
  • Khách: 3
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 39,359
  • Thành viên mới nhất: laylahair

  • Số lượt truy cập:
Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---