Thanhh toán học phí trực tuyến

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

1. Danh sách Hội đồng ĐBCLGD Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2014-2019 (14-11-2017)

(QĐ số 323/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây


2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng ĐBCLGD Trường Đại học Khoa học (14-11-2017)

(Ban hành kèm theo QĐ số 332/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây


3. Danh sách cán bộ kiêm nhiệm Công tác ĐBCLGD tại các Phòng ban chức năng và trợ lý ĐBCLGD các Khoa (14-11-2017)

(QĐ 324/QĐ-ĐHKH, ngày 12 tháng 12 năm 2016 và QĐ 354/QĐ-ĐHKH ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây


4. Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ kiêm nhiệm Công tác ĐBCLGD tại các đơn vị (14-11-2017)

(Ban hành kèm theo QĐ số 333/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học). Tải văn bản tại đâyĐang trực tuyến
  • Khách: 14
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 41,155
  • Thành viên mới nhất: ronaldthomas

  • Số lượt truy cập:

may bien apMay bien theBang gia may bien apMay bien ap dong anhMay bien ap dong anhDịch vụ SEOmay phat dien cumminsmay phat dien hondamay phat dien Doosanmarketing zaloDich vu seoloa toatu dien cong nghiepdau cot dong,thiet bi dien sinoday dien tran phuday dien cadisunthiet bi dien schneiderthiet bi dien lsCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---