Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

1. Danh sách Hội đồng ĐBCLGD Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2014-2019 (14-11-2017)

(QĐ số 333/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây


2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng ĐBCLGD Trường Đại học Khoa học (14-11-2017)

(Ban hành kèm theo QĐ số 332/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải văn bản tại đây


3. Danh sách cán bộ kiêm nhiệm Công tác ĐBCLGD tại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học (14-11-2017)

(QĐ 324/QĐ-ĐHKH, ngày 12/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)  Tải văn bản tại đây


4. Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ kiêm nhiệm Công tác ĐBCLGD tại các đơn vị (14-11-2017)

(Ban hành kèm theo QĐ số 333/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học). Tải văn bản tại đây
Đang trực tuyến
  • Khách: 9
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 39,749
  • Thành viên mới nhất: vincitycenter

  • Số lượt truy cập:
Copyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---