Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 43

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 43

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 44

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 44

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 45

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 45

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 46

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 46

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/maincore.php on line 47
 Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế - Chuyên mục: 4. Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ kiêm nhiệm Công tác ĐBCLGD tại các đơn vị
 
 

THÔNG BÁO

Từ ngày 15/6/2019, Trường ĐHKH sẽ sử dụng tên miền chính thức là HUSC.HUEUNI.EDU.VN,
và tên miền HUSC.EDU.VN này sẽ chạy ở chế độ lưu trữ, không được cập nhật thông tin nữa.

Nhấn vào đây >>> HUSC.HUEUNI.EDU.VN <<< để chuyển sang website mới.


Thanhh toán học phí trực tuyến

Đại học Huế

Trang đào tạo tín chỉ

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Điện tử - Viễn thông

Khoa Xã hội học

Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

Vật liệu gốm sứ thông minh

Esuhai


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/husc/domains/husc.edu.vn/public_html/articles_view.php on line 24
4. Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ kiêm nhiệm Công tác ĐBCLGD tại các đơn vị

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ kiêm nhiệm Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Khoa học

 (Ban hành kèm theo QĐ số 333/QĐ-ĐHKH, ngày 19/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)

 

Điều 1: Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Cán bộ kiêm nhiệm Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục tại các đơn vị có chức năng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan Công tác Đảm bảo chất lượng của đơn vị theo chủ trương, kế hoạch của Nhà trường nhằm duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn trường.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về quy định, kế hoạch cụ thể liên quan đến Công tác Đảm bảo chất lượng của đơn vị;

- Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến Công tác Đảm bảo chất lượng tại đơn vị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khi có sự điều động của Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục và lãnh đạo đơn vị;

- Phối hợp với Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục hàng năm của Nhà trường;

- Tiến hành thực hiện thu thập thông tin, cung cấp minh chứng và lưu trữ các thông tin, minh chứng của đơn vị nhằm phục vụ cho công tác Tự đánh giá.

Điều 2. Quyền hạn

1. Cán bộ kiêm nhiệm Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục được đảm bảo các điều kiện cần thiết và được hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước, Đại học Huế và Trường Đại học Khoa học để thực hiện nhiệm vụ;  

2. Được tư vấn, kiến nghị những vấn đề thuộc nhiệm vụ đến lãnh đạo đơn vị và Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục;

3. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị và Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục về các ý kiến tư vấn và những kiến nghị của mình.

Điều 3. Điều khoản thi hành              

1. Quy định này có hiệu lực theo quyết định ban hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc quy định chưa phù hợp, các đơn vị kiến nghị Hiệu trưởng xem xét, sửa đổi và bổ sung./.

 

                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                             PGS.TS. Hoàng Văn Hiển

 

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

Đăng nhập
Đang trực tuyến
  • Khách: 1
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36
  • Thành viên mới nhất: danguy

  • Số lượt truy cập:

Dịch vụ SEOđào tạo seoDịch vụ thiết kế websiteCopyright © Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---