Thông báo

Thông báo thu phí Tạp chí KH&CN Trường Đại học Khoa học

Kính gửi: Quý tác giả và bạn đọc

Thực hiện chủ trương nâng tầm Tạp chí của Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu, Trường ĐHKH, Đại học Huế trân trọng thông báo sẽ thu lệ phí các bài báo gửi đến Tạp chí để đăng tải và công bố, bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 năm 2023, với thông tin chi tiết như sau:

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học (ĐHKH), Đại học Huế (sau đây gọi tắt là Tạp chí) sau 10 năm đi vào hoạt động, dưới sự quan tâm, đầu tư của Nhà trường, Tạp chí đã thu hút đông đảo số lượng tác giả trong và ngoài trường gửi bài báo công bố kết quả nghiên cứu; đặc biệt là các tác giả ở các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, trung tâm, các cơ quan, ban ngành hữu quan… trên cả nước.

Từ năm 2019, Tạp chí đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận là một Tạp chí khoa học chuẩn mực. Các bài báo được đăng tải trên Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) công nhận từ 0,25 đến 0,5 điểm công trình trong ứng cử chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, thi nghiên cứu sinh cũng như quy ra giờ chuẩn trong giảng dạy Đại học, Cao đẳng.

Nay thực hiện chủ trương nâng tầm Tạp chí của Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu, Trường ĐHKH, Đại học Huế trân trọng thông báo sẽ thu lệ phí các bài báo gửi đến Tạp chí để đăng tải và công bố, bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Mức lệ phí được quy định theo Quy chế Chi tiêu nội bộ Trường ĐHKH, Đại học Huế, cụ thể:

- Bài viết tiếng Việt thuộc các chuyên ngành Xây dựng - Kiến trúc; Vật lý; Toán; Hoá học - Công nghệ thực phẩm; Sinh học; Khoa học trái đất:

600.000 đồng/bài (sáu trăm ngàn đồng)

- Phí đăng ký số đặc biệt xuất bản theo nhu cầu của đơn vị đề xuất. 6.000.000 đồng/tập tạp chí (sáu triệu đồng)

- Bài viết tiếng Việt thuộc các chuyên ngành khác và bài viết tiếng Anh, Tạp chí tạm thời không thu phí cho đến khi có thông báo mới.

Hình thức nộp lệ phí: 

- Chuyển vào tài khoản số 4000201014249, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (AGRIBANK) – Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Chủ tài  khoản: Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc Trường ĐHKH.

- Cú pháp: “Họ tên - Chữ đầu tiên của tiêu đề bài viết - Chuyên ngành”.

Chú ý: Kinh phí này không trả lại cho tác giả ngay cả trong trường hợp bản thảo không được chấp nhận đăng. Công tác biên tập chỉ tiến hành sau khi nhận được lệ phí gửi đến Tạp chí.

Trân trọng./.

 

TẢI TOÀN VĂN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp