Thông báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Gói thầu: Khai thác dịch vụ giữ xe học sinh, sinh viên năm 2023 thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo:

 

  1. Nhà thầu trúng thầu gói thầu: “Khai thác dịch vụ giữ xe học sinh, sinh viên năm 2023 thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

Tên nhà thầu trúng thầu:  Võ Nguyễn Cẩm Chinh

Giá trúng thầu: 685.000.000 đ (Sáu trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn/năm)

Loại hợp đồng: Trọn gói theo đơn giá của hồ sơ dự thầu.

Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày 01 tháng 03 năm 2023 đến 28 tháng 02 năm 2024

  1. Danh sách nhà thầu không được chọn:

-  Nhà thầu: Trần Thị Trang

Lý do: Giá dự thầu thấp hơn giá dự thầu của đơn vị khác

-  Nhà thầu: Lê Chí Công

Lý do: Giá dự thầu thấp hơn giá dự thầu của đơn vị khác

 - Nhà thầu: Trương Hồ Đạt

Lý do: Không đáp ứng yêu cầu của thương thảo Hợp đồng.

- Nhà thầu: Công đoàn trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Lý do: Giá dự thầu thấp hơn giá dự thầu của đơn vị khác

  1. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà trúng thầu:

- Thời gian: Ký kết hợp đồng là ngày 28 tháng 2 năm 2023.

- Địa điểm: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (Số 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

XEM TOÀN VĂN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp