Thông báo

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỘI SÁCH “HUẾ - DI SẢN VĂN HÓA” CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 THÁNG 11 NĂM 2022

1. Mục đích và ý nghĩa
- Nhằm phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; góp phần hình thành nên tầm vóc con người Huế trong thời kỳ hội nhập và phát triển trên nền tảng văn hóa truyền thống và di sản, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Huế, con người Huế;
- Giáo dục cho học sinh, sinh viên truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc, góp phần hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống tốt đẹp;
- Khuyến khích phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể học sinh, sinh viên. Từ đó, nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập;
- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để sinh viên có điều kiện giao lưu học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là nâng cao hiệu quả các phương pháp tự học.

2. Thời gian: Khai mạc 8 giờ ngày 16/11/2022
3. Địa điểm: Hội trường A1 và Tiền sãnh Nhà E
4. Nội dung chương trình
- Hội sách phát triển văn hóa đọc cho sinh viên giảm giá đặc biệt.
- Trưng bày triển lãm sách với chủ đề “ Huế - Di sản Văn hóa”.
- Tuyên dương và tặng sách cho các bạn sinh viên K46 đạt thành tích thủ khoa các Khối ngành có điểm cao.
- Giao lưu giới thiệu sách với diễn giả Thầy giáo PGS. TS. Đỗ Bang, Phó Chủ tịch Hôi khoa học Lịch sử Việt Nam, Giảng viên Khoa Lịch sử về bộ sách ĐẠI NAM THỰC LỤC của Quốc sử quán triều Nguyễn.

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp