Thông báo

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Nguyễn Thị Quỳnh Trang khóa năm 2017, ngành Sinh lý học thực vật,  mã số 9420112 hệ đào tạo: Tập trung liên tục (3 năm)

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm thực vật học, sinh lý hóa sinh và nhân giống invitro một số giống sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) trồng ở Thừa Thiên Huế.

- Thời gian:  8h00 ngày 25 tháng 9 năm 2020

- Địa điểm: Phòng Hội thảo KH2, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, Tp Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự. 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ