Thông báo

Lịch bảo vệ luận án TS cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Phước Hải Trung

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Phước Hải Trung khóa năm 2016, ngành Văn học Việt Nam, mã số 9220121 hệ đào tạo: Tập trung (3 năm)

Tên đề tài luận án: Thế giới nghệ thuật trong thơ trên kiến trúc cung đình Huế

- Thời gian: 8h00 ngày 01 tháng 10 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường số 04 Lê Lợi Huế

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Người đăng: Phòng ĐT SĐH
Được đăng ở: Phòng Đào tạo sau đại học

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ