Thông báo

Thông báo về nội dung đề cương soạn bài giảng để thí sinh chuẩn bị dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức (bổ sung đợt 2) năm 2021

Xem toàn văn thông báo TẠI ĐÂY

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp