Chuyên mục: Khoa học công nghệ

Các thông báo mới nhất

[KHẨN] Đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2020

16-04-2019   Ngày hết hạn: 24-04-2019
Trang: 1 2 3 4 5 . . . 9

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021

DIỄN ĐÀN THANH NIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 2021 KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ