Tin tức

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Trường ĐHKH, Đại học Huế.

Căn cứ kế hoạch số 34 – KH/ĐU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong Đại học Huế và căn cứ Kế hoạch số 04 – KH/ĐU ngày 07/6/2023 của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Trường ĐHKH, sáng ngày 12/7/2023, Đảng ủy Trường ĐHKH đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức vụ Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng.

Tham dự có: Chủ tịch Hội đồng Trường; Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; ủy viên BCH Đảng bộ; Trưởng các Phòng, Khoa, Giám đốc Trung tâm TT và TV, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Khoa học Huế; Chủ tịch Công đoàn; Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn Trường và Chủ tịch Hội Sinh viên.

Chiều cùng ngày 12/7, đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường và Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy được tổ chức vào sáng ngày 13/7.

Các hội nghị đã được tiến hành nghiêm túc, theo đúng quy định. Các đồng chí thuộc thành phần tham dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, xem xét và nhìn nhận khách quan các mặt đạt được, hạn chế, tồn tại để bỏ phiếu tín nhiệm một cách công tâm, đánh giá đúng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, kết quả cụ thể chức trách nhiệm vụ, quyền hạn được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Các hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng Trường; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Một số hình ảnh:

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp