Tin tức

Seminar tổng kết Dự án Erasmus+ DVINE 2019-2022

Trong khuôn khổ Dự án “Đổi mới toàn diện chương trình đào tạo dựa trên năng lực nhằm nâng cao giá trị cuộc sống ở Việt Nam” (Holistic tools for compentence-based curricula to promote Dignity in Vietnam and Nepal), Dự án đã tổ chức seminar tổng kết với chủ đề “Hành trình kết nối và triển vọng hợp tác trong tương lai”. Seminar được tổ chức trong 2 ngày 08 và 09 tháng 12 năm 2022.

Ngày 08 tháng 12 năm 2022, seminar diễn ra tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế với các bài trình bày từ các thành viên dự án và các khách mời từ Hàn Quốc và Nhật Bản với chủ đề trọng tâm về các phương pháp tiếp cận đa ngành và các phương pháp/công cụ nghiên cứu có sự tham gia nhằm thúc đẩy phẩm giá của con người.
Ngày 09 tháng 12 năm 2022, tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, các thành viên đối tác dự án từ Phần Lan, Nauy, Thổ Nhĩ Kỳ, Nepal và Việt Nam đã chia sẻ những trải nghiệm và kết quả đạt được trong hành trình dự án DVINE và trao đổi những cơ hội hợp tác trong tương lai về trao đổi giảng viên/sinh viên, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp nghiên cứu...
 
Dự án DVINE được tài trợ từ Chương trình ERASMUS+ của Liên minh Châu Âu dưới đơn vị điều phối chính là Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Diaconia, Phần Lan. Dự án có sự tham gia của các Trường (1) Đại học VID, Nauy; (2) Trường Đại học Gazi, Thổ Nhĩ Kỳ; (3) Trường Đại học Diak, Phần Lan; (4) Trường Đại học Xavier và (5) Trường Điều dưỡng Lapipur, Nepal; (6) Trường Đại học Khoa học và (7) Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế, Việt Nam với mục tiêu nâng cao năng lực cho giảng viên và sinh viên về tiếp cận và hợp tác đa ngành/toàn diện và xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực...
 
Dự án DVINE đã mang lại những kết quả tích cực trong việc nâng cao năng lực cho giảng viên và sinh viên, hỗ trợ giảng viên xây dựng các khoá học thí điểm có chất lượng và có tính ứng dụng cao. Bên cạnh đó, dự án đã hỗ trợ các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giảng dạy và học tập. Trong khuôn khổ dự án, với sự hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ các nước đối tác trong và ngoài nước, Trường Đại học Khoa học đã xuất bản các tài liệu học tập (sách, sổ tay ngôn ngữ kí hiệu...).
Dựa trên những kết quả/sản phẩm đạt được, Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy và nhân rộng các khoá học thí điểm vào chương trình đào tạo cũng như sử dụng hiệu quả các phương tiện/tài liệu học tập nhằm góp phần nâng cao năng lực cho giảng viên, sinh viên.
Một số hình ảnh:
 
CTXH
Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp