Lịch công tác

Lịch công tác

Từ ngày 
 
đến ngày 

TUẦN HIỆN TẠI

Thứ hai, 04-12-2023
Cả ngày
Nội dung
Để phát triển nhận diện thương hiệu của Nhà trường trong công tác truyền thông, đề nghị viên chức, người lao động khi đến Trường làm việc mặc đồng phục nhận diện thương hiệu của Nhà trường.
07:30
Nội dung Tiếp đón và làm việc với đoàn các giáo sư từ Đại học Bách khoa Marche, Italia.
Thành phần Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT, đại diện lãnh đạo Phòng TC&HC, đại diện lãnh đạo các Khoa Lịch sử, Kiến trúc, CNTT, ĐL- ĐC, Môi trường và các thành viên đề tài Nghị định thư "Nghiên cứu định hướng giải pháp bảo tồn di sản văn hoá cấp quốc gia gắn với phát triển du lịch 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin"
Địa điểm Phòng họp A1.06
Người chủ trì Đại diện Ban Giám hiệu
07:30
Nội dung Họp Ban Thư ký Olympic và ICPC Asia Hue City 2023
Thành phần Ban Thư ký (theo Quyết định số 1023/QĐ-ĐHKH)
Địa điểm Phòng họp A2.06
Người chủ trì TS. Trần Thanh Lương, Trưởng Ban Thư ký
08:00
Nội dung [Đại học Huế] Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
(Hội nghị cả ngày, Buổi sáng: 08g00, Buổi chiều: 14g00)

Thành phần Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu
Địa điểm Hội trường Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ
Người chủ trì Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy ĐHH - Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu ĐHH
08:30
Nội dung Làm việc với Hội Kiến trúc Việt Nam về kế hoạch tổ chức Festival sinh viên Kiến trúc toàn quốc 2024
Thành phần Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT, Phòng TC&HC, Phòng KHTC&CSVC; Khoa Kiến trúc: lãnh đạo Khoa, Trưởng các Bộ môn, TS. Lê Ngọc Vân Anh, ThS. Võ Quang Hoành, ThS. Võ Tuấn Anh, ThS. Trương Hồng Trường, ThS. Nguyễn Phong Cảnh
Địa điểm Phòng Họp A2.06
Người chủ trì Hiệu trưởng
09:00
Nội dung Làm việc với Đại diện Công ty TNHH Thiết kế Renesas
Thành phần Trưởng Phòng ĐTĐH&CTSV, lãnh đạo Khoa Điện, Điện tử và Công nghệ Vật liệu
Địa điểm Phòng họp A1.06
Người chủ trì TS. Trần Thanh Lương
10:00
Nội dung Họp Ban Tổ chức Olympic và Kỳ thi ICPC Asia Hue City
Thành phần Ban Tổ chức (theo Quyết định số 1022/QĐ-ĐHKH)
Địa điểm Phòng họp A2.06
Người chủ trì PGS. TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng - Trưởng Ban Tổ chức
15:00
Nội dung [Đại học Huế] Làm việc và ký kết hợp tác giữa Đại học Huế và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phần Hiệu trưởng
Địa điểm Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi
Người chủ trì Giám đốc Đại học Huế và Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 05-12-2023
Thứ tư, 06-12-2023
Thứ năm, 07-12-2023
Thứ sáu, 08-12-2023
Thứ bảy, 09-12-2023
Chủ nhật, 10-12-2023

TUẦN SAU (LỊCH DỰ KIẾN)

Thứ hai, 11-12-2023
Thứ ba, 12-12-2023
Thứ tư, 13-12-2023
Thứ năm, 14-12-2023
Thứ sáu, 15-12-2023
Thứ bảy, 16-12-2023
Chủ nhật, 17-12-2023