UNIVERSITY OF SCIENCES, HUE UNIVERSITY

Introduction

Trường Đại học Khoa học Huế (trước đây là Đại học Huế) được thành lập theo Nghị định số 426/TTg ngày 27/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ thông qua việc sáp nhập các khoa Khoa học và Nghệ thuật trực thuộc Viện Nghiên cứu Đại học Huế (thành lập năm 1957). Năm 1994, theo Nghị định số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế, Đại học Huế trở thành thành viên trực thuộc của Đại học Huế và đổi tên thành Đại học Khoa học Huế (HUSC).

Tuyên bố sứ mệnh:
HUSC là một tổ chức giáo dục và đào tạo đa ngành bao gồm các chương trình giáo dục sau đại học và đại học cũng như các hoạt động nghiên cứu. Nhiệm vụ của nó là cung cấp nguồn nhân lực có trình độ và kết quả nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thúc đẩy sự phát triển của miền Trung và Tây Nguyên nói chung và Việt Nam nói chung.

HUSC là một tổ chức giáo dục và đào tạo đa ngành bao gồm các chương trình giáo dục sau đại học và đại học cũng như các hoạt động nghiên cứu. Nhiệm vụ của nó là cung cấp nguồn nhân lực có trình độ và kết quả nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thúc đẩy sự phát triển của miền Trung và Tây Nguyên nói chung và Việt Nam nói chung.

Trước những năm 1990, Đại học Hà Nội và Đại học Hồ Chí Minh là những trường đại học nổi tiếng ở Việt Nam. Kể từ đó, Đại học Hà Nội đã trở thành một trong những trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ở miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam. Đại học Hà Nội luôn là điểm đến hàng đầu cho sinh viên đại học và sau đại học mong muốn trở thành nhà nghiên cứu, giảng viên, quản lý và lãnh đạo đầy hứa hẹn.

HUSC liên tục cập nhật bản thân để thích ứng với những thay đổi mới nhất trong hệ thống giáo dục Việt Nam và thúc đẩy việc áp dụng giáo dục và kiến thức của trường trong mọi lĩnh vực.

HUSC có các chương trình sau đại học và các chương trình đại học, ngoài ra, HUSC cung cấp các chương trình đào tạo sau trung học về tin học và các chương trình trung học thiên tài về toán học, văn học, hóa học và sinh học.