Thông báo

Thông cáo báo chí Hội thảo thuộc đề tài KHCN cấp tỉnh

Thực hiện Hợp đồng Nghiên cứu Khoa học số 1812/HĐ-SKHCN ngày 14/10/2021 giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế về việc thực hiện đề tài Khoa học Công nghệ cấp tỉnh Nghiên cứu điều chế một số chế phẩm sinh học từ các loài thực vật bản địa có khả năng kháng sâu bệnh thay thế hóa chất bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn Thừa Thiên Huế", mã số TTH.2021-KC.12, do PGS. TS. Nguyễn Thị Ái Nhung - Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế làm chủ nhiệm đề tài.

Để triển khai đầy đủ các nội dung hợp đồng đã ký kết theo tiến độ của đề tài, Cơ quan chủ trì đề tài và Chủ nhiệm đề tài tổ chức Hội thảo “Chế phẩm sinh học từ thực vật bản địa thay thế hóa chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế” báo cáo các kết quả nghiên cứu đạt được của việc thực hiện đề tài nói trên.

Hội thảo với mục đích chia sẻ thông tin về hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế, vai trò của hợp chất tự nhiên có hoạt tính kháng sâu bệnh trong bảo vệ thực vật, tình hình sâu bệnh hại trên cây hoa màu, sử dụng chế phẩm sinh học từ các loài thực vật bản địa có khả năng kháng sâu bệnh thay thế hóa chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp, … của nhóm chủ trì đề tài, các nhà khoa học và các chuyên gia nông nghiệp, …  Mặt khác, hội thảo cũng đề xuất các giải pháp an toàn nhằm hướng đến một nền nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung.

THỜI GIAN TỔ CHỨC: 14 giờ 00, thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024.

ĐỊA ĐIỂM: Phòng A2.06, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC: Trực tiếp và trực tuyến.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

TT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

1

14:00 – 14:15

Đón tiếp đại biểu

2

14:15 – 14:30

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

3

14:30 – 14:40

Phát biểu khai mạc Hội thảo

4

14:40 – 16:10

Phiên tham luận

5

16:10 – 16:50

Thảo luận, chia sẻ và giải đáp

6

16:50 – 17:00

Kết luận và bế mạc Hội thảo

Tài liệu Hội thảo được phát trực tiếp hoặc vui lòng quét mã QR code.                       

BAN TỔ CHỨC

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp