Thông báo

Thông báo tài trợ nghiên cứu của Quỹ Nước và Môi trường Kurita (KWEF) năm 2024

Quỹ  Nước và Môi trường Kurita (KWEF) bắt đầu nhận hồ sơ tài trợ kinh phí cho các nhà nghiên cứu trẻ ở các nước ASEAN tiến hành nghiên cứu về lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường liên quan đến nước.

Quỹ Nước và Môi trường Kurita (KWEF) là một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản, hàng năm tài trợ kinh phí cho các nhà nghiên cứu trẻ ở các nước ASEAN tiến hành nghiên cứu về lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường liên quan đến nước tại đất nước của họ.

Năm 2024 (là năm thứ 10) KWEF tiếp tục tài trợ cho các nhà nghiên cứu trẻ từ Việt Nam, Thailand, Indonesia, Malaysia và các nước Châu Á khác.

Kinh phí hỗ trợ tối đa đến 400.000 Yên Nhật/đề tài (~65 triệu đồng Việt Nam/đề tài).

Đối tượng nộp hồ sơ: giảng viên, nghiên cứu viên, các nghiên cứu sinh, học viên cao học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, tuổi không quá 40.

Các chủ đề nghiên cứu liên quan đến môi trường nước, ví dụ: xử lý nước/nước thải, phân tích chất lượng nước, tính bền vững của vệ sinh môi trường nước, hệ sinh thái nước, sử dụng nước trong nông nghiệp, xử lý nước thải công nghiệp….

Thời gian thực hiện nghiên cứu: 01/10/2024 – 30/9/2025

Hạn cuối nộp hồ sơ22g00 (giờ Việt Nam) ngày 15/5/2024.

Thông tin chi tiết và các biểu mẫu mời xem tại đây.

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp