Thông báo

Thông báo Tài trợ nghiên cứu từ Đại học Kyoto

Trường Sau đại học về Nghiên cứu Môi trường toàn cầu (GSGES), Đại học Kyoto thông báo tiếp nhận hồ sơ Chương trình tài trợ nghiên cứu Ươm tạo (Seeds research funding program) năm 2024.

Thông tin chính về tài trợ:

  1. Đối tượng nộp hồ sơ: giảng viên, nghiên cứu viên không quá 40 tuổi (tính đến 1/4/2024), đến từ một số Trường đại học đối tác của GSSGES, trong đó có Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;
  2. Kinh phí hỗ trợ: tối đa 4.000 USD hoặc 6.000 USD đối với nghiên cứu chung giữa Đại học Kyoto và các đối tác;
  3. Hồ sơ gồm có: (1). CV của ứng viên, (2). Application form (theo mẫu), (3). Minh chứng đồng ý cộng tác nghiên cứu của ít nhất 1 nhà khoa học của Đại học Kyoto.
  4. Hạn cuối nộp hồ sơ (qua email): 17g00 ngày 05/4/2024.

Mời xem thông tin chi tiết theo link:

https://fsv.iimc.kyoto-u.ac.jp/public/wVo2QdZWO5RdYXwhxBVWdro2ZNpFMa2XFPP0IP1CL_1T

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp