Thông báo

Thông báo mời tham gia và đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án KHCN cấp tỉnh TTH

Nhà trường nhận được công văn của Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc mời tham gia và đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án KHCN: "Phát triển vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn tiên tiến và đa dạng hóa sản phẩm từ sâm Bố chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế", nay xin sao chuyển để các đơn vị phổ biến rộng rãi cho toàn thể CBGV thuộc đơn vị mình biết và đăng ký (nếu có nhu cầu).

Tải toàn văn thông báo tại đây

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp