Thông báo

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng Nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp Quốc gia, mã số KC.15/21-30

Kính gửi các đơn vị,

Thực hiện Công văn số 06/BKHCN-CNT ngày 03/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ và theo yêu cầu của Ban KHCN&QHQT Đại học Huế, nay Nhà trường xin chuyển toàn bộ nội dung thông báo về việc đề xuất đặt hàng Nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp Quốc gia, mã số KC.15/21-30: "Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu phục vụ sự phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long", đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ giảng viên thuộc đơn vị mình biết để đăng ký đề xuất.

Hồ sơ đề xuất thực hiện theo công văn đính kèm, gửi cho Trường qua Phòng KHCN&HTQT đến hết ngày 29/01/2024.

Trân trọng.

File đính kèm:
2024/20240109093056_kc_15_ung_pho_bdkh_dbs_cuu_long.pdf
Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp