Thông báo

Thông báo hội nghị chuyên đề “Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc ở Việt Nam và Nhật Bản”

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác về Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc tại Nhật Bản giữa Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế với các Tập đoàn Phúc lợi xã hội tại tỉnh Aichi, Nhật Bản; Trường Đại học Khoa học đã và đang tổ chức các Khóa đào tạo ngắn hạn về “Chăm sóc xã hội tại Nhật Bản” từ năm 2020 đến nay. Chương trình đã thu hút được sự quan tâm và tham gia học tập của nhiểu sinh viên các ngành học liên quan, trong đó có sinh viên của Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản.

Nhằm tạo ra một diễn đàn chia sẻ và cung cấp thông tin cho các bên liên quan về nhu cầu cũng như yêu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc tại Nhật Bản và Việt Nam, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với các tập đoàn Phúc lợi xã hội tại Nhật Bản tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc ở Việt Nam và Nhật Bản” (ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt và tiếng Nhật).

Chương trình Hội thảo sẽ bắt đầu từ 13h30 đến 17h00 ngày 05 tháng 09 năm 2023 tại Hội trường A1, Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ.

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp