Thông báo

THÔNG BÁO SỐ 2 HN KHOA HỌC TOÀN QUỐC ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH - ĐỊA KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (VIETGEO 2023)

Kính gửi: Quý cơ quan, Quý nhà khoa học, các đại biểu và tác giả đã gửi báo cáo tham gia Hội nghị khoa học toàn quốc.

Tiếp nối thành công của các Hội nghị HUEGEO 2012, HANOIGEO 2015, VIETGEO 2016, VIETGEO 2018, VIETGEO 2019 và VIETGEO 2021, Hội nghị khoa học toàn quốc “Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và Môi trường phục vụ phát triển bền vững (VIETGEO 2023)” do Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Hội Địa chất công trình và Môi trường Việt Nam đồng tổ chức, cùng với sự tham gia của các Trường Đại học đang tham gia đào tạo và nghiên cứu, và các Hội nghệ nghiệp về lĩnh vực Địa chất công trình, Địa chất Thủy văn, Địa kỹ thuật xây dựng và Môi trường. Hội nghị sẽ tổ chức tại Cố đô Huế với các thông tin như sau:

TẢI TOÀN VĂN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp