Thông báo

Kết quả trúng tuyển hợp đồng giao khoán năm 2023

Hiệu trưởng Trường ĐHKH thông báo kết quả trúng tuyển và tuyển dụng vào các vị trí làm việc là giáo viên thuộc Trường THPT chuyên Khoa học Huế như sau:

TẢI TOÀN VĂN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp