Thông báo

Kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng hợp đồng giao khoán năm 2023

Hội đồng tuyển dụng HĐGK Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo Kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng hợp đồng giao khoán năm 2023 như sau:

TẢI TOÀN VĂN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp