Thông báo

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 và Đề cương soạn bài giảng

Thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng HĐ giao khoán năm 2023, và Đề cương soạn bài giảng để thí sinh chuẩn bị dự tuyển.

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp