Thông báo

Kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động năm 2023

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học thông báo kết quả trúng tuyển và tuyển dụng vào các vị trí làm việc như sau (có file đính kèm):

TẢI FILE TOÀN VĂN THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp