Thông báo

Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023

Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023, cụ thể như sau:

Xem toàn văn thông báo tại file đính kèm: TẢI TẠI ĐÂY

Tải Mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển: TẢI TẠI ĐÂY

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp