Thông báo

THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2022

Phát huy thành công Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế các năm trước, nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn Vật lý của các Trường Đại học, Cao đẳng và các trường THPT trong địa bàn khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, Hội Vật lý Thừa Thiên Huế phối hợp với Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức “Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2022”. Đây là cơ hội để đẩy mạnh việc hợp tác và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các đơn vị, nhằm thực hiện chương trình phát triển Vật lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo của Thủ tướng Chính phủ.

I. Thời gian, địa điểm

Thời gian: Ngày 13/ 11/ 2022

Địa điểm: Phòng hội thảo KH2 tầng 1 nhà K, Trường Đại học Khoa học Huế, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế

II. Thể lệ

     Báo cáo Oral trình bày dạng Powerpoint trong (15-20) phút kể cả thảo luận;

     Báo cáo Poster trình bày trên giấy A0, tại Hội trường A1 vào lúc 7 giờ 30 ngày 13/ 11/ 2022.

III. Chương trình

Buổi sáng

7:00-8:00

Đón tiếp Đại biểu

8:00-8:30

Khai mạc

Chủ tọa: PGS. TS. Võ Thanh Tùng – PGS.TS. Đinh Như Thảo

8:30-8:50

Đo đạc ô nhiễm không khí bằng phương pháp quang phổ vi sai

Đinh Văn Trung, Bùi Văn Hải, Nguyễn Xuân Tú, Nguyễn Thanh Bảo, Phạm Minh Tiến

8:50-9:10

Nghiên cứu tính chất vật lý của vật liệu hai chiều bằng phương pháp phiếm hàm mật độ

Dụng Văn Lữ, Đinh Thanh Khẩn, Nguyễn Văn Hiếu

9:10-9:30

Vật liệu hai chiều bất đối xứng Janus: Tính chất vật lý và triển vọng ứng dụng

Nguyễn Ngọc Hiếu

9:30-9:45

                                                      Giải lao

 

Chủ tọa: PGS. TS. Đinh Văn Trung - PGS. TS. Trương Minh Đức

9:45-10:05

Half topological state in magnetic insulators

Tran Minh Tien, Tran Thi Thanh Mai

10:05-10:25

Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu nano ứng dụng trong y tế, nông nghiệp và thuỷ sản

Trương Văn Chương, Phan Thị Nga, Trương Minh Đức

10:25-11:00

Trình bày và thảo luận Poster

Buổi chiều

Chủ tọa: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hiếu - PGS.TS. Nguyễn Mạnh Sơn

14:00-14:20

Vật liệu Graphene biến tính và ứng dụng

Huỳnh Thị Miền Trung, Phan Thanh Hải

14:20-14:35

Rối lượng tử và các quá trình viễn tải lượng tử

Trương Minh Đức

14:35-14:50

Chế tạo nano bạc bằng phương pháp Plasma điện hoá và ứng dụng trong thuỷ sản

Đỗ Hoàng Tùng,  Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trương Đình Hoài, Nguyễn Trường Sơn

14:50-15:05

High pressure-driven magnetic disorder and structural transformation in Van der Waals itinerant ferromagnet Fe3GeTe2

Dang Ngoc Toan

15:05-15:30

Giải lao

15:30-16:00

Trình bày và thảo luận Poster

16:00-16:30

Tổng kết Hội nghị

 

  1. Các báo cáo Poster

Ký hiệu

Tên báo cáo, tác giả

CNVL-01

Nghiên cứu vùng nóng chảy trong quy trình công nghệ bồi đắp kim loại SLM

Hồ Văn Dũng, Khương Anh Sơn

CNVL-02

Nghiên cứu ảnh hưởng của nb2o5 đến các tính chất vật lý của hệ gốm áp điện Pb1-0,5y[(Zr0,525Ti0,475)0,994-yNbySb0,006]O3

Nguyễn Thị Kiều Oanh, Ngô Ngọc Tuấn, Đỗ Viết Ơn, Lê Thị Liên Phương, Trương Văn Chương, Võ Thanh Tùng

CNVL-03

Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ gốm áp điện (0.994-x)[(Pb0.94Sr0.05La0.01) (Zr0.54Ti0.46)0.9975O3] -x[Bi(Mn1/2Ti1/2)O3]-0.006[Pb(Mn1/3Sb2/3)O3]

Nguyễn Định Việt, Đỗ Viết Ơn, Lê Thị Liên Phương, Trương Văn Chương, Võ Thanh Tùng

CNVL-04

Nghiên cứu quá trình tổng hợp nano nhũ tương từ dầu bơ

Võ Văn Quốc Bảo, Nguyễn Thị Phương Nga, Lê Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Toản, Đỗ Thanh Tiến, Lê Thị Sen, Hoàng Thị Ngọc Ni, Ngô Nguyễn Bảo Trân, Nguyễn Thị Phượng, Doãn Thị Tiên, Nguyễn Thị Thanh Vân

CNVL-05

Chế tạo và nghiên cứu các tính chất điện của biến tử double bilaminal sử dụng hệ vật liệu TSS-BaTiO3

Đỗ Viết Ơn, Trương Văn Chương, Võ Thanh Tùng

CNVL-06

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát một số tính chất vật lý của hệ gốm KNN với chế độ nung sơ bộ hai bước

Hoàng Ngọc An, Trần Nguyễn An Tuyền, Dụng Thị Hoài Trang, Lê Thị Liên Phương, Lê Trần Uyên Tú, Võ Thanh Tùng

CNVL-07

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu lọc từ đất sét kết hợp vật liệu sinh khối

Võ Thị Thanh Kiều, Nguyễn Ngọc Trác

CNVL-08

Nghiên cứu chế tạo vật liệu gốm (1-x)KNLNS - xBNKT bằng phương pháp thiêu kết hai bước

Hồ Thị Kim Phụng, Võ Thị Thanh Kiều, Trần Nguyễn An Tuyền, Lê Đại Vương

CNVL-09

Cấu trúc tinh thể và từ tính của spinel bất thỏa từ hình học Mn3O4 dưới áp suất cao

L. T. P. Thao, N. T. Dang, D. P. Kozlenko, S. E. Kichanov, A. V. Rutkaukas, E. V. Lukin, B. N. Savenko, N. Tran, D. T. Khan, L. V. Truong-Son, L. H. Khiem, B. W. Lee, T. L. Phan,  N. L. Phan,  N. Truong-Tho,  N. N. Hieu,  T. A. Tran,  M. H. Phan

CNVL-11

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp Pd/g-Al2O3 bằng phương pháp đồng kết tủa định hướng ứng dụng xử lý khí cacbon monoxit ở nhiệt độ thấp

Hà Ngọc Thiện, Vương Văn Trường, Nguyễn Hữu Đông, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lê Trần Uyên Tú

CNVL-12

Một số kết quả nghiên cứu tính chất cơ lý và khả năng chống hà của hệ sơn epoxy sử dụng nanocomposite AgCu-SiO2

Đỗ Đình Trung, Đỗ Thanh Văn, Võ Thanh Tùng

CNVL-13

Nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lý khí nhà vệ sinh trên cơ sở than hoạt tính tẩm xúc tác kim loại

Hà Ngọc Thiện, Vương Văn Trường, Bùi Khánh Hòa, Lê Ngọc Long, Đào Thị Thanh Diệp, Lê Trần Uyên Tú

CNVL-14

Ảnh hưởng của nanocomposite Cu-SiO2 đến tính chất cơ lý của sơn acrylic

Đỗ Đình Trung, Dương Thị Sâm, Võ Thanh Tùng

LT-01

Sự chuyển pha quang học trong siêu vật liệu hyperbolic có tính dị hướng cực lớn

Nguyễn Phạm Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thùy Lý,  Nguyễn Văn Vinh

LT-02

Quá trình viễn tải lượng tử qua kênh rối lượng tử nguyên tử-trường với nguồn rối là trạng thái kết hợp cặp thêm photon tổng quát

Lê Thị Hồng Thanh, Trương Minh Đức

LT-03

Phách lượng tử của Exciton trong giếng lượng tử thế parabol

Lê Thị Diệu Hiền, Lê Thị Ngọc Bảo, Lê Phước Định, Lê Ngọc Minh, Lê Thị Khánh Phụng, Đinh Như Thảo

QH-01

Chế tạo và khảo sát đặc trưng quang phổ của vật liệu Ca2Al2SiO7: Ce3+, Dy3+, Eu3+

Đỗ Thanh Tiến, Dương Tấn Tiên, Lê Trung Cang, Phạm Ngọc Luyện, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Mạnh Sơn

QH-02

Ảnh hưởng của bức xạ kích thích đến đặc trưng quang phổ của vật liệu Ca2Al2SiO7: Sm3+

Nguyễn Mạnh Sơn, Trần Trung Khiêm, Bùi Văn Sinh, Đoàn Nhân Hoàng, Đỗ Thanh Tiến

QH-03

Vật liệu phát quang vùng hồng ngoại gần LaAlO3:Mn4+ tổng hợp bằng phương pháp nổ dung dịch

Nguyễn Thúy Quỳnh, Hoàng Phước Hưng, Phan Lê Mỹ Duyên, Phan Cao Hồng Nhựt, Hồ Văn Tuyến

QH-04

Xác định vị trí năng lượng trạng thái 4f và 5d của ion Lanthannde trong hợp chất vô cơ

H. V. Tuyến, N. N. Trác, L. V. K. Bảo, N. T. T. An, N. H. Vi

QH-05

Đánh giá độc tính của hạt cacbon nano đối với tế bào gốc trung mô

Ngô Khoa Quang, Võ Thị Sang, Nguyễn Thị Xuân

DT-01

Mạng NƠ-RON BAYES trong bài toán nhận diện ảnh

Khổng Thị Thu Thảo

DT-02

Ứng dụng iot và thị giác máy tính trong điều khiển tự động giám sát môi trường

Lê Quang Nhật Minh, Nguyễn Cửu Sửu, Hồ Minh Trí, Lê Quang Nhật, Ngô Xuân Cường, Huỳnh Thị Thùy Linh

DT-03

Mô hình hóa và mô phỏng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha theo phương pháp tựa theo từ thông rotor

Đinh Trung Trọng, Nguyễn Thị Hồng Yến

DT-04

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot hút bụi

Hoàng Đại Long, Nguyễn Trùng Dương, Trần Thành Văn, Nguyễn Văn Ân

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 HIỆU TRƯỞNG

 

Võ Thanh Tùng

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp