Thông báo

Thông báo về seminar chuyên môn chủ đề Tảo độc nở hoa trong các thủy vực

Thời gian: 8h30 đến 10h sáng thứ tư, ngày 25/5/2022.

Địa điểm: Phòng Đa năng, tầg 2 nhà K, Trường ĐHKH, Đại học Huế

                     77 Nguyễn Huệ, TP Huế.

Diễn giả khách mời: PGS.TS. Nguyễn Quang Trí. ĐH Dalhousie, Canada.

Người đăng: Trần Thị Mai Thi

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp