Thông báo

Thông báo mời Tham dự Hội thảo “Nâng cao năng lực đánh giá dữ liệu môi trường và quản lý HSE”

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Môi trường Miền Trung (CRET) và Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế phối hợp với Công ty VinaBook tổ chức Hội thảoNâng cao năng lực đánh giá dữ liệu môi trường và quản lý HSE”.

Mục đích hội thảo: Nâng cao kỹ năng tổng hợp, xử lý và đánh giá dữ liệu quan trắc môi trường; từ quá trình quan trắc, nhận diện và đánh giá công tác quản lý HSE (Môi trường - An toàn - Sức khỏe); rủi ro môi trường trong hoạt động sản xuất của các cơ sở, doanh nghiệp.

Kính mời Ông/Bà ... tham dự Hội thảo nói trên.

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 12 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Bệnh viện 199, số 216 đường Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Hình thức tham gia: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

Chương trình Hội thảo được gửi đính kèm.

Thông tin liên hệ và đăng ký Hội thảo:

Link đăng ký: https://bit.ly/3peXzfg

  • Dương Thị Nhung (0817317533, dtnhung@gmail.com)
  • Trần Ngọc Khánh Ni (0962827735, tnkhanhni@husc.edu.vn)

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi trân trọng kính mời Quý vị đại biểu sắp xếp thời gian tham dự.

Trân trọng kính mời./.

Tải Chương trình hội thảo tại đây

GIÁM ĐỐC

TS. Đường Văn Hiếu

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp