Thông báo

Tổ chức giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka lần thứ 23, năm 2021

Nhà trường xin chuyển thông báo về việc Tổ chức giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka lần thứ 23, năm 2021.

Thời gian: tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh tham gia Giải thưởng trước ngày 30/9/2021. Ban tổ chức không nhận đề tài của các đơn vị gửi dự thi sau ngày 30/9/2021.

Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ Trẻ (số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM)

Số điện thoại: 028.38.233.363, 028.38.230.780

Email: khoahoctre@gmail.com

Website: www.khoahoctre.com.vn

Xem thông tin chi tiết ở các file đính kèm:

1. Thể lệ

2. Kế hoạch tổ chức

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp