Thông báo

Thông báo V/v gia hạn thời gian kê khai giờ chuẩn 2020 - 2021

Kính gửi: Trưởng các đơn vị.

Hiện tại đã hết thời hạn kê khai giờ chuẩn NV2 theo quy định trên phần mềm giochuan.husc.edu.vn, nên phần mềm đã đóng, tuy nhiên vẫn còn nhiều cán bộ ở các đơn vị vẫn chưa cập nhật kịp. Dựa trên kế hoạch chung về Đánh giá, xếp loại viên chức người lao động năm học 2020 – 2021, nay Nhà trường sẽ mở gia hạn thời gian kê khai giờ chuẩn cho toàn trường đến hết ngày 12/7/2021.

Ngoài việc kê khai đầy đủ và chính xác các công trình tính giờ chuẩn NV2, kính đề nghị quý thầy cô thực hiện một số thao tác sau:

  • BẮT BUỘC: cập nhật chính xác Ngạch viên chức, Đơn vị đang công tác, Đơn vị quản lý chuyên môn, Mã giảng viên (là mã giảng viên sử dụng ở trang đào tạo tín chỉ).
  • CẦN THIẾT: cập nhật Địa chỉ email dự phòng ở trang cá nhân (nếu có, không phải là email đăng nhập, là email mà quý thầy cô thường xuyên sử dụng. Các thông báo của hệ thống sẽ gửi qua email này song song với email dùng để đăng nhập).

Kính đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến cho cán bộ thuộc đơn vị mình biết và thực hiện nghiêm túc để không ảnh hưởng đến công việc chung.

Trân trọng.

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp