Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng giảng viên môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo tổ chức tuyển sinh lớp bồi dưỡng giảng viên môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khóa 02, năm 2021, cụ thể như sau:

* Đối tượng tuyển sinh: 

- Giảng viên giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; 

- Giảng viên đang giảng dạy các môn học lý luận chính trị chưa được đào tạo chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh và có nguyện vọng tham dự khóa học;

- Cán bộ công tác tại Ban Tuyên giáo của các huyện, tỉnh và các Ban Đảng, Đoàn thể;

- Người đã tốt nghiệp đại học chính quy khối Khoa học xã hội và nhân văn. Đối với sinh viên đại học chính quy năm thứ 4 sẽ được cấp chứng chỉ khi có bằng tốt nghiệp cử nhân (kết quả khóa học có giá trị bảo lưu để cấp chứng nhận trong vòng 06 tháng kể từ thời điểm kết thúc khóa học đến thời điểm sinh viên tốt nghiệp đại học).

* Hình thức đào tạo: Học online cả ngày Thứ 7 và Chủ nhật.

 Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên được Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học theo quy định.

* Học phí: 3.000.000 đồng/01 học viên (mở lớp với số lượng 20 học viên trở lên, trong trường hợp số lượng ít hơn 20 học viên, học viên đóng thêm kinh phí đủ cho 20 học viên).

* Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Đăng ký tại địa chỉ http://bit.ly/TTHCM-K01

- 01 phiếu đăng ký học tập (học viên tải đơn đăng ký tại địa chỉ http://bit.ly/DonTTHCM);

- 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học;

- 01 bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân;

 - 02 ảnh 4×6 cm.

Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:

NỘI DUNG

Người đăng: Phòng ĐTĐH&CTSV
Được đăng ở: Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp